NARATIVNI, MEDIJSKI I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ 2018/2019

Iskazi o finansijskoj poziciji: bilans stanja (pdf), bilans uspjeha (pdf)

Naši projekti i aktivnosti u 2018/2019 godini:

Održana su predavanja i aktivnosti koja su planirana do kraja mjeseca juna 2018., kao zaključak projekta Preokupacije:

– Danilo Prnjat (teoretičar i umjetnik, Crna Gora / Srbija) održao je javno predavanje na temu Rad (u umjetnosti), u prostorijama Galerije Art, Podgorica, 5.6.2018. godine.

– Marina Gržinić (teoretičarka, filozofkinja, umjetnica / Slovenija)  održala je javno predavanje na temu Društvene i umjetničke prakse suživota i nova kritička misao u prostoru galerije “Art,” Podgorica, 7.6.2018. godine.

– Neja Tomšič je izvela performans i prezentovala umjetničku publikaciju Čaj za petoro. Opijumske lađe, u Nacionalnoj biblioteci “Đurđe Crnojević”, Cetinje (12.12.2018. i na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica 13.12.2018)

Preokupacije su projekat posvećen normalizaciji dostupnosti znanja, koji je sufinansiran od strane Ministarstva kulture Crne Gore.

Preokupacije imaju za cilj postizanje dijaloga i razmjene znanja i ideja između kulturnih djelatnika i institucija kulture u planiranju izgradnje kvalitetnije zajedničke infrastrukture – kroz saradnju i promociju kvalitetnijih i sveobuhvatnijih programa namjenjenih kako profesionalcima tako i svim zainteresovanima.

Projekat je nastao na inisijativu NU Institut za savremenu umjetnost sa Cetinja, u saradnji sa NB Đurđe Crnojević, Narodnim muzejom Crne Gore i Crnogorskom kinotekom.

——————————————————————-

UNPROFESSIONAL / BESPOSLEN 

izložba postavljena u Galeriji Art, Trg nezavisnosti, Podgorica
(01. 06. – 30. 07. 2018.), uz svečano otvaranje kroz eksperimentalni muzički program Nemanje Bečanovića i Ljubomira Baćovića.

Umjetnice i umjetnici koji su predstavili svoje radove na izložbi:
Adrijana Gvozdenović / Crna Gora – Belgija
Lenka Đorojević / Crna Gora – Slovenija
Flavio Favelli / Italija
Irena Lagator Pejović / Crna Gora
Tara Langford / Velika Britanija
Vijai Patchineelam / Brazil – Belgija
Siniša Radulović / Crna Gora
Lina Rica / Hrvatska – Slovenija
Jelena Tomašević / Crna Gora 

Kuratorka: Natalija Vujošević u saradnji sa Irenom Lagator Pejović, Lenkom Đorojević, Adrijanom Gvozdenović

Grafički dizajn: Denis Ćupić 
Dokumentacija izložbe: Jovan Milošević
Video + audio: Vukša Vujošević

——————————————————————–

NAGRADA MILČIK I EDUKATIVNI PROGRAM

Osnovni cilj projekta Nagrada Milčik i edukativni program je pružanje podrške mladim vizuelnim umjetnicama i umjetnicima i olakšavanje njihovog kreativnog puta kroz otvaranje prema međunarodnoj scen, i to kroz: 
– Sticanje znanja, iskustva i obrazovanja o savremenim umjetničkim praksama i teorijama.
– Pomoć u profesionalom snalaženju i daljem radu.
– Pozicioniranje umjetnosti ka većoj društvenoj vidljivosti.
– Stvaranje pozitivnog konteksta za stvaralačko djelovanje.
– Stvaranje pozitivnog društvenog konteksta.
– Formiranje trajnog i održivog partnerstva nevladinog sektora i javnih instiucija te uspostavljanje dugoročne međuinstitucionalne saradnje unutar sektora kulture u Crnoj Gori.
– Poboljšanje statusa mladih umjetnika.
– Obrazovanje umjetnika u njihovoj pripremi za profesionalni napredak.
– Podizanje profesionalnog nivoa djelovanja na kulturnoj sceni Crne Gore.

Gostujuća predavanja u okviru projekta Nagrada Milčik i edukativni program, omogućavaju razmjenu sadržaja i znanja, kroz upoznavanje praksi i iskustava međunarodnog prostora, te tim podstiču i razvoj i pozicioniranje crnogorskih institucija kulture, kao i crnogorskih praksi savremene umjetnosti na postojećoj mreži regiona, kao i jaču internacionalizaciju crnogorske kulture šire od regiona.
Dalji ciljevi su:
– Prepoznatljivost projekta i javna vidljivost u regionu kroz međunarodnu mrežu YVAA – Young Visual Artists Awards. 
– Povećanje vidljivosti crnogorskih umjetnika na međunarodnoj sceni.
– Prisutnost crnogorskih institucija na međunarodnoj sceni.

Ostvareni rezultati projekta/programa:

Konkurs za Nagradu Milčik 2019 je otvoren 25. juna i trajao je do 15. septembra 2019. godine. Međunarodni žiri (Eriola Pira, kuratorka Vera List Centra za Umjetnost i Politiku, New York; Miran Mohar, slovenački umjetnik, IRWIN / NSK; Svetlana Racanović, istoričarka umjetnosti i nezavisna crnogorska kuratorka; Siniša Radulović, umjetnik, prvi laureat Nagrade Milčik 2017) je od pristiglih prijava odabrao umjetnice Brigitu Antoni, Jovana Vujanović i Teodora Nikčević i umjetnika Ivana Šukovića da u finalnom dijelu pripreme nove ili do sad ne izlagane radove, koje su predstvaili na zajedničkog izložbi u Fondaciji Petrović Njegoš, koja je otvorena 6. decembra 2019. godine.

Na otvaranju izložbe proglašena je dobitnica Nagrade Milčik 2019 (YVAA), umjetnica Brigita Antoni.

U toku perioda pripreme izložbe međunarodni žiri je upoznao finaliste i obavio razgovore o njihovom radu.
Članica žirija, Eriola Pira je održala javno predavanje Istisni / Squeeze (4.12.2019.) i podijelila svoje bogato iskustvo u kuratorskom poslu između mnogih prepoznatih institucija sa kojim je radila. 

Izložbu uz prateći program je posjetilo oko 300 ljudi.

Boravak umjetnika u rezidencijalnom programu Residency Unlimited u Njujorku, koji je finansiran od strane Trust for Mutual Understanding je odložen i planiran za sledeću godinu zbog mjera određenih u prevenciji širenja korona virusa.

Ostatak edukativnog programa Nagrade Milčik, kao i organizacija samostalne izložbe dobitnice nagrade, Brigite Antoni, koji su planirani u toku 2020. godine biće prilagođeni novonastalim okolnostima.

Projekat Aktivacija i afirmacija nezavisne kulture kroz nova povezivanja – Nagrada Milčik i edukativni program je sufinansiran od strane Ministartva kulture Crne Gore, putem javnog poziva Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene.