otvoren poziv za Milčik 2022

Posted in Nagrada Milčik, Uncategorized

ISU – Institut za savremenu umjetnost (NU) raspisuje četvrti javni konkurs za Nagradu Milčik Young Visual Artist Award 2022 namijenjenu umjetnicama i umjetnicima iz Crne Gore do 35 godina starosti. Ova nagrada je dio Young Visual Artist Awards – mreže nagrada koje u 11 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope organizuju nevladine organizacije. Nagrada se organizuje u saradnji sa Residency Unlimited iz Njujorka i podržana je od strane The Trust for Mutual Understanding Njujork. Dosadašnji dobitnici Nagrade Milčik su umjetnici Siniša Radulović (2017), Brigita Antoni (2019), Dante Buu (2021).

Rok za podnošenje prijava je 10.9. 2022. u podne.

Rezultati konkursa će biti objavljeni do 20.9.2022. (finalisti) a u toku decembra 2022 godine proglasiće se dobitnica ili dobitnik Nagrade Milčik 2022.

Pozivaju se umjetnice i umjetnici koji stvaraju u okviru savremenih vizuelnih umjetnosti. Oni se na konkurs mogu prijaviti samostalno, ili ih mogu prijaviti institucije ili pojedinci.

Nagrada nije namijenjena za primijenjenu umjetnost, dizajn, pozorište, ples i film. 

Nagrada podrazumijeva: dvomjesečni rezidencijalni boravak u New York-u, USA u prostoru organizacije Residency Unlimited (www.residencyunlimited.org), pokrivene cjelokupne troškove puta i boravka, kao i organizovanje samostalne izložbe u Crnoj  Gori, po povratku iz rezidencije. 

PRAVILA I ZAHTJEVI KONKURSA

1. Nagrada je namijenjena pojedincima i umjetničkim parovima. Organizatori rezidencijalnog boravka u New York-u pokrivaju cjelokupne troškove rezidencije za jednu osobu. U slučaju umjetničkog para, kandidati su dužni da dodatna sredstva sami obezbijede.

2. Od kandidata se zahtijeva, da profesionalno djeluju u periodu od 3 do 5 godina (po zaključku školovanja) i da imaju aktivnu izlagačku djelatnost tj. da su učestvovali na više grupnih ili samostalnih izložbi.

3. Prijavljeni kandidati mogu biti državljani Crne Gore ili strani državljani koji stvaraju u Crnoj Gori, tj. trebaju biti dio kulturne scene Crne Gore. Umjetnice/ci koji nijesu državljani Crne Gore ili oni koji nemaju stalno mjesto prebivališta u Crnoj Gori, trebaju biti priznati za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u Crnoj Gori.

4. Od kandidata se očekuje dobro znanje engleskog jezika, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije, te uspostaviti komunikaciju sa profesionalnim okruženjem u New York-u.

5. Žiri će obaviti intervju sa finalistima dijelom i na engleskom jeziku.

6. Organizatori i nosioci programa YVAA imaju pravo da odbiju kandidata koji za rezidencijalni program ne bi bio dovoljno spreman i koji u zadovoljavajućoj mjeri ne vlada engleskim jezikom.

7. Umjetnice i umjetnici se na konkurs mogu prijaviti samostalno, ili ih mogu prijaviti institucije ili pojedinci.

9. Dobitnica ili dobitnik nagrade je obavezan da u izabranom terminu otputuje i boravi u USA, i da po povratku napravi samostalno predstavljanje u dogovorenoj galeriji. Septembar i oktobar 2023. godine su određeni termini za nagrađenu umjetnicu ili umjetnika iz Crne Gore. Ukoliko su kandidati u tom periodu spriječeni obavezama i ne mogu boraviti na rezidencijalnom programu, predlazemo da razmotre mogućnost prijavljivanja na neki od sljedećih konkursa.

PROCES APLIKACIJE

Prijava za konkurs Nagrade Milčik Young Visual Artist Award 2021 mora obavezno sadržati:                       

1.   lične podatke: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail                                                                                    

2.   kratku profesionalnu biografiju (na crnogorskom i engleskom jeziku) –  sa     obaveznom godinom rođenja.

3.   Izjavu umjetnika/ce koja predstavlja uvod u rad i sadrži osnovne ideje umjetničkog interesovanja, odnosno pismo preporuke predlagača – do jedne stranice (na crnogorskom i engleskom jeziku)

4.   Portfolio, koji treba da sadrži prezentaciju umjetničkog rada, do 10 radova, podaci o radovima: ime, godina, tehnika i dimenzije rada, gdje je djelo bilo izlagano i kratak opis rada

  • originalni radovi se ne prilažu
  • fotografije koje dokumentuju radove moraju biti dobrog kvaliteta
  • ukoliko prijava sadrži video radove, njih je potrebno postaviti na vimeo ili you tube kanal, u max trajanju 10 min te u prijavi navesti dostupan link

Tražena dokumenta i portfolio predati u formi PDF, po mogućnosti sve u jednom dokumentu, ne većem od 5 MB.

Prispjele nepotpune, neadekvatne i zakašnjele prijave prilikom izbora žiri neće razmatrati. 

Dokumentaciju je potrebno poslati u elektronskom obliku (jedinstveni pdf) na e-mail: milcik@ica-me.org

PROCES SELEKCIJE

Prispjele prijave će pregledati međunarodni stručni žiri koji se sastoji od četiri člana koji će izabrati troje do četvoro nominiranih finalista za nagradu. Finalisti Nagrade Milčik 2022 će se sa novim ili neizlaganim radom predstaviti na kolektivnoj izložbi decembra 2022. u Podgorici.

Žiri će odlučivati na osnovu prijave/portfolija finalista, izloženog rada, kao i sveukupnog dotadašnjeg umjetničkog djelovanja.

Dobitnica ili dobitnik Nagrade Milčik 2022 će uz prisustvo i obrazloženje žirija biti izabran-a na izložbi finalista i proglašen-a na otvaranju izložbe.

Detaljnije informacije o Nagradi Milčik 2022 i uslovima javnog konkursa možete pronaći na internetnoj stranici: www.ica-me.org ili uputiti putem emejla: info@ica-me.org.

KRATKA ISTORIJA THE YOUNG VISUAL ARTISTS AWARDS (YVAA)

The Young Visual Artists Awards (YVAA) je internacionalni nagradni program namijenjen mladim vizuelnim umjetnicama i umjetnicima iz Centralne i Jugoistočne Evrope. Wendy W. Leuers, osnivačica i direktorica Fondacije Civilno Društvo (Foundation for Civil Society), predsjednik Vaclav Havel, te grupa umjetnika disidenata, prvi su 1990.godine uspostavili Jindrich Chalupecky Award u Čehoslovačkoj, kako bi se prepoznala umjetnička izvrsnost kod vizuelnih umjetnica/ka mlađih od 35 godina, te kako bi im se pružila prilika boravka i povezivanja sa SAD. Program nagrade za mlade vizualne umjetnice/ke (YVAA – http://fcsny.org/?page_id=14) je uspostavljen tokom nekoliko godina kroz međunarodnu mrežu sličnih nagrada sa podrškom od strane američke fondacije Trust for Mutual Understanding. Dio ove mreže danas čini 11 zemalja: Češka Republika, Slovačka, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Albanija, Bugarska i Crna Gora. U 2015. Godini YVAA je imenovala Residency Unlimited (RU) za organizatora i domaćina rezidencijalnog programa u New York-u. Od 2016. godine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Makedoniji, od 2017. godine i u Crnoj Gori, nagrada se dodjeljuje bijenalno, a od 2023. godine nagrada će biti održavana anualno dok će rezidencijalni program u Njujorku trajati dva mjeseca.

Prijave se podnose zaključno sa 10. septembrom 2022. godine. O rezultatu konkursa i izabranim finalistima svi kandidati i predlagači će biti obaviješteni 20.9.2022. godine a u decembru 2022. godine proglasiće se dobitnica ili dobitnik Nagrade Milčik 2022.