Arhiv Cetinjskih bijenala

Posted in Uncategorized

uvodna izložba

 4.11 .2021 / 4.4.2022 / Fondacija Petrović Njegoš / Kruševac / Podgorica

Arhiv Cetinjskih Bijenala najavljuje prvu izložbu kojom će predstaviti dio prikupljene građe i istraživački rad o pet izdanja cetinjskih bijenala. 

Izložba je osmišljena kao aktivni interdisciplinarni proces otvoren za participaciju istraživačica/ča iz različitih oblasti, kako bi se pokrenulo sagledavanje kompleksnog konteksta u kome su se cetinjska bijenala odvijala. 

Cetinjsko bijenale, koje je 1989. godine inicirao i pokrenuo arhitekta i aktivista, Nikola Petrović Njegoš veoma brzo je izraslo u međunarodno prepoznatljivu izložbu savremene umjetnosti sa pet izdanja održanih između 1991. i 2005. godine. Istorijski trenutak u kojem se koncipira i realizuje ideja o Cetinjskom bijenalu (1989-1991), kao i period njegovog trajanja (1991-2005), korespondiraju sa društveno-političkim promjenama koje su se reflektovale i na dalji razvoj crnogorskog društva.

Ove promjene tretirane su kroz programsku i tematsku koncepciju svih pojedinačnih izdanja Bijenala, uvodeći prakse savremene umjetnosti, angažovanosti, participacije i post-medijskog uslova na malu crnogorsku scenu koja je uveliko kasnila za regionom. Bijenale je omogućilo izlazak umjetničke produkcije iz strogo institucionalnog i lokalnog okvira, kao i internacionalizaciju scene učešćem brojnih relevantnih svjetskih umjetnika i kustosa. Time je omogućen snažan zaokret lokalne scene koji se metodološki može analizirati i pratiti paralelno sa razvojem Bijenala. Istraživanjem programa cetinjskih bijenala u čijoj je osnovi poziv na otvoreni dijalog, prepoznati su pristupi koje vrijeme potvrđuje kao progresivne prakse 21. vijeka.

Nakon izuzetnog primjera emancipatorskog uticaja koje je bijenale izvršilo na lokalnu zajednicu kao i na osavremenjavanje crnogorske umjetničke scene, ovaj period biva potisnut u zaborav usljed nacionalno-neoliberalnog preokreta crnogorske kulture od 2006. godine do danas.

Projekat Arhiv Cetinjskog Bijenala su pokrenule 2017. godine umjetnice Natalija Vujošević i Irena Lagator Pejović, a sprovode ga Fondacija Petrović Njegoš i Institut za savremenu umjetnost Crne Gore.