umjetnička rezidencija / ONI ŽIVE

Posted in Uncategorized

Umjetnička rezidencija u okviru projekta Oni žive – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse

Poziv za iskazivanje interesa za učešće

  1. Kratak opis projekta

Projekat Oni žive – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse ima za cilj da angažuje studentsku populaciju u Podgorici u okviru JU Doma učenika i studenata u produkciji savremene umjetnosti koristeći se metodima arhive zajednice (community arhiving) i umjetničke rezidencije (artist in residence) na prostoru Doma. Savremene umjetničke prakse imaju velikog potencijala u kolaborativnim i participativnim praksama, otkrivajući poseban ugao gledanja na istoriju i život zajednice, kao i potrebe njenih žitelja.

Naš glavni cilj je da stvorimo uspješnu interdisiplinarnu metodologiju koja u sebe uključuje digitalne arhive kao izvor za nastanak kontekstualnih i participativnih umjetničih praksi. Rezultati ovog projekta će poslužiti kao vodilje za menadžere kulturnih institucija i umjetničke galerije, kao i za kustose i umjetnike, u pospešivanju inovativnih projekata u sferi razvoja mlade publike.

Nosilac projekta je Dom kulture Studentski grad iz Beograda, a crnogorski partner je Institut za savremenu umjetnost sa Cetinja. Ovaj projekat je finansiran od strane Kreativne Evrope.

  1. Ciljevi i uslovi poziva za iskazivanje interesa

Želimo da stupimo u kontakt sa širokim spektrom kreativnih profesionalaca koje interesuje da saznaju nešto više o ovom projektu i koji će potencijalno aplicirati sa prijedlozima za umjetničku rezidenciju u Podgorici.

Naš fokus je participativna umjetnost (participatory art) – tip umjetnosti koji se zalaže za interakciju i saradnju sa zajednicom, stvaranjem i ispitivanjem odnosa među ljudima, a koji može poprimiti različite medije (na primjer, dokumentarni film, relaciona umjetnost, murali, instalacije, crteži, arhitektura, i sl).

Naši idealni kandidati bi aplicirali u timu po dvoje (kao “umjetnik/umjetnica” i kao “kustos/kustoskinja”)* i koji bi bili spremni da rade sa zajednicom – to jest, u ovom slučaju, da rade sa lokalnom studentskom populacijom, aktivno ih uključujući u sve faze svog projekta, stvarajući umjetnost sa studentima i za studente, i bazirajući makar dio svog rada na novonastalom digitalnom arhivu. Kandidati treba da imaju makar bazično poznavanje i iskustvo istraživačkih i participativnih umjetničkih projekata, i da budu spremni da provedu vrijeme na kampusu (JU Dom učenika i studenata Podgorica), kreirajući rad na licu mesta. U toku projekta ćemo imati dodatan trening iz sfere participativnih umjetnosti za odabrane finale kandidate.

*ako si umjetnik/umjetnica i još uvek nemaš tim tj. kustosa/kustoskinju, možeš da apliciraš solo u ovom trenutku.

Ako prođu ovu fazu selekcije, kandidati tj. timovi će biti upoznati sa koordinatorima projekta koji će im predstaviti sam projekat Oni žive u detalje, i podijeliti informacije o lokalnom studentskom kampusu i digitalnoj arhivi, uz moguću posjetu studentskom kampusu, pre nego što kandidati eventualno podnesu prijedlog svoje umjetničke rezidencije. U ovom trenutku je samo potrebno podnijeti iskazivanje interesa za učešće u umjetničkim rezidencijama; detaljan poziv za učestvovanje sa prijedlozima će biti objavljen kasnije.

  1. Ko može da učestvuje

Pozivamo širok spektar kreativnih profesionalaca iz područja umjetnosti, kulture i društvenih nauka – umjetnike, istraživače, teoretičare, edukatore i druge koji možda rade interdisciplinarno – da apliciraju individualno ili kao timovi od dvoje ljudi (“umjetnik” i “kustos”) tako što će nam poslati:

  • Kratak CV (do 2 stranice),
  • Linkove ka sajtovima ili drugim izvorima informacija o njihovim aktivnostima,
  • Kontakt informaciju (mejl).

Email treba da bude naslovljen kao: “Podgorica AiR They Live”.

Materijal se šalje na: air@theylive.eu Rok za slanje je 31. maj.

Svi kandidati će biti obavešteni o selekciji do 1. juna.

Selekciju će izvršiti žiri Instituta za savremenu umjetnost, Cetinje.

  1. Kontakt informacija

Više o projektu možete naći na: http://theylive.eu

Za pitanja, pišite nam na: air@theylive.eu