počeo projekat ONI ŽIVE

Posted in Uncategorized

Počeo je međunarodni umjetnički projekat pod nazivom Oni žive – studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse

Međunarodni projekat Oni žive –  studentski životi otkriveni kroz kontekstualne umjetničke prakse, čiji je partner Institut za savremenu umjetnost Crne Gore (ISU), započet je onlajn sastankom partnera iz pet evropskih zemalja. Projekat  se realizuje od septembra 2020. do kraja februara 2023. godine, u okviru programa za kulturu i medije Evropske Unije „Kreativna Evropa“. Pored Doma kulture Studentski grad iz Beograda koji je lider projekta, kao partneri na projektu učestvuju i Međunarodni centar za arhivska istraživanja „Icarus” iz Zagreba, Akademija primjenjenih umjetnosti iz Rijeke, Fakultet za audiovizuelne komunikacije na Univerzitetu kralj Huan Karlos iz Madrida. Pridruženi partneri na projektu su Institut za umjetnost u kontekstu na Univerzitetu umjetnosti iz Berlina i Centar za primjenjenu istoriju iz Beograda.

Projekat Oni žive bavi se studentskim životom od kraja Drugog svjetskog rata do danas u kontekstu svakodnevnog života u studentskim domovima, kulturnih navika i slobodnog vremena studenata, međuljudskih odnosa i odnosa među polovima, kao i društvenog i političkog angažovanja studenata.

Cilj projekta je podsticanje studentske populacije da učestvuje u razumijevanju i zajedničkom kreiranju savremene umjetnosti, koristeći arhivske materijale i učestvujući u praticipativnim umjetničkim aktivnostima tokom rezidencijalnih boravaka umjetnika u studentskim domovima. Rezultati projekta će poslužiti kao smjernice za menadžere kulturnih institucija i umjetničkih galerija, kustose i umjetnike, za dalje unaprijeđivanje inovativnih pristupa razvoju mlade publike. 

Maida Gruden, koordinatorka projekta istakla je: 
– Projekat Oni žive nastao je iz prethodnih iskustava koje je Dom kulture Studentski grad stekao kroz realizaciju dva projekta: Portret Studenjaka, participativni fotografski poduhvat o nematerijalnom kulturnom nasleđu studenata (2016) i Umetničku rezidenciju Cimer organizovanu u Studentskom gradu (2014). Prethodna iskustva i odziv studentske populacije i bivših stanovnika Studentskog grada su nas uverila da je bitno da nastavimo proučavanje života studenata i osvetlimo ovo nedovoljno ispitano polje života velikog broja generacija. U saradnji sa sadašnjim i bivšim studentima, nameravamo da dođemo do spektra odgovora šta znači biti student kroz istoriju, ali sada kroz projekat koji se odvija na širem geografskom području i u evropskom kontekstu. Savremene umetničke prakse imaju veliki kolaborativni i participativni potencijal u otkrivanju specifičnog pogleda na istoriju i život zajednica, kao i potrebe njenih pripadnika, tako da se održivost ovog projekta odnosi na uspostavljanje mreže umetničkih rezidencija koje će biti organizovane u studentskim domovima u različitim zemljama.

Program umjetničkih rezidencija biće realizovan u studentskim domovima u Podgorici, Beogradu, Rijeci i Madridu. U rezidencijama će učestvovati po jedan umjetnik iz svake zemlje partnera, nakon čega će biti organizovane izložbe i tribinski programi. Projekat Oni žive će na taj način pružiti priliku mladim umjetnicima bez prethodnog međunarodnog iskustva, koji su zainteresovani za različite aspekte studentskog života u svojim zemljama, da učestvuju u umjetničkim rezidencijama u studentskim domovima. U programu će učestvovati i mladi kustosi iz domena vizuelnih umjetnosti, koji će zajedno sa umjetnicima biti odabrani na otvorenom konkursu, a zatim će pohađati ljetnju školu o kontekstualnim i participativnim umjetničkim praksama na Institutu za umjetnost u kontekstu u Berlinu. Tokom rezidencijalih boravaka u studentskim domovima, umjetnici će zajedno sa kustosima razvijati umjetničke projekte direktno sa studentima kao i na osnovu foto i audio-materijala o studentskom životu od 1945. do danas, koja će biti prikupljena i pothranjena na kolaborativnoj digitalnoj platformi Topotheque i zvaničnom sajtu projekta. Nakon završetka rezidencija u studentskim domovima, biće održane izložbe sa umjetničkim radovima, nastalim tokom rezidencija, u galerijskim prostorima u blizini studentskih zajednica, koje će pratiti katalog sa tekstualnim doprinosima mladih kustosa. 

Mala „putujuća“ izložba biće kreirana od arhiviranog digitalizovanog foto-materijala, koji će za izložbu odabrati petočlana grupa studenata sastavljena od po jednog studenta iz svake od zemalja članica projekta. Fokus izložbe biće usmjeren na teme vezane za svakodnevni život u studentskim domovima, kulturne navike i društveno-politički angažman studenata. Ova izložba biće održana istovremeno u studentskim domovima u Podgorici, Beogradu, Madridu, Rijeci i Zagrebu. 

Knjiga proizašla iz projekta Oni žive sastojaće se iz tri dijela: naučnih tekstova iz oblasti različitih disciplina na temu studentskog života prikupljenih putem otvorenog konkursa,  tekstova umjetnika i kustosa o realizaciji rezidencija i priručnika o metodologiji organizacije rezidencija ove vrste u studentskim domovima. 

ISU tim za ovaj projekat:
Natalija Vujoševič, Srđan Tunić and Milena Prelević