BESPOSLEN / izložba

Posted in Unprofessional

Izložba:

UNPROFESSIONAL / BESPOSLEN
Galerija Art / Trg nezavisnosti / 01.06. 2018. / 19h

Svečano otvaranje :

  • Muzički intermeco uz osvježenje / 
    Nemanja Bečanovic i  Ljubomir Baćović
    Eksperimentalni muzički program iz oblasti Hobi avangarde

Umjetnice i umjetnici:
Adrijana Gvozdenović / Crna Gora – Belgija
Lenka Đorojević / Crna Gora – Slovenija
Flavio Favelli / Italija
Irena Lagator Pejović / Crna Gora
Tara Langford / Velika Britanija
Vijai Patchineelam / Brazil – Belgija
Siniša Radulović / Crna Gora
Lina Rica / Hrvatska – Slovenija
Jelena Tomašević / Crna Gora 

Kuratorka: Natalija Vujošević + ISU
Grafički dizajn:  Denis Ćupić, dizajn kataloga u procesu dok traje izložba
Dokumentacija izložbe: Jovan Milošević
Video + audio: Vukša Vujošević

Edukativni program:

05.06. / 19h
Preokupacije 11
Danilo Prnjat – umjetnik i teoretičar / Crna Gora – Beograd
Predavanje na temu > Rad (u umjetnosti)

  • Muzički intermeco uz osvježenje /

07.06. / 19h
Preokupacije 12
Marina Gržinić / filozofkinja, teoretičarka i umjetnica / Slovenija
Predavanje na temu > Društvene i umjetničke prakse suživota  i nova kritička misao

29.06. /19h
Preokupacije 13
Razgovor na temu >  Kultura u egzilu / nezavisni kulturno društveni portali i organizacije

Izložba traje do 30. jula
(u junu radno vrijeme za posjetu izlozbe je od 17h do 20h, a od 1. jula do 30. jula po zakazivanju, pišite nam na mejl institut@ica-me.org)