performativno predavanje ALTERNATIVA ’84 – Jelena Vesić i Vladimir Jerić Vlidi

Posted in Preokupacije, Preokupacije-Razgovori u muzeju

Preokupacije / Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević u Uglu za umjetnost i čitanje / 15. 05. 2018. u 19h

Jelena Vesić i Vladimir Jerić Vlidi će u okviru programa Preokupacije predstaviti predavanje pod nazivom ALTERNATIVA ’84, kroz koje će se baviti sa nekoliko istorijskih pogleda na kulturne perspektive jugoslovenske umjetničke i medijske scene sredinom 1980-tih godina. Specifične pozicije i tendencije koje se u tom periodu razvijaju u našoj sredini biće prikazane kroz primjere televizijskog serijala o umjetnosti TV Galerija autorke Dunje Blažević i medijske scene formirane oko kompjutera Galaksija autora Voje Antonića. TV Galerija i Galaksija će biti posmatrani kao vanredne i neočekivane pojave u kontekstu tadašnje globalne transformacije telekomunikacija i cjelokupne medijske kulture. U okviru predavanja će biti prikazane stvari koje su danas teško zamislive, ali jesu bile deo realnosti 1984, kao što su inserti iz jedinstvene TV emisije o umjetnosti koja nije imala unaprijed definisano vrijeme trajanja, ili karakterističan zvuk softvera, redovno distribuiranog preko radio-talasa u programu Ventilator 202, koji ćete snimiti i “ubaciti” u kompjuter koji ste sami i napravili. Ovakve alternativne pozicije i alternativna dostignuća jugoslovenske “alternative” će biti dovedena u vezu kako sa specifičnim porijeklom ove medijske scene koja se pojavljuje u okruženju samoupravnog socijalizma, tako i sa sudbinom same Jugoslavije, koja je svega nekoliko godina poslije ovih događaja prestala da postoji kao jedinstvena država. U kojoj mjeri je sudbina zemlje bila uslovljena ovim kretanjima, odnosno u kojoj mjeri je tako uspostavljena scena bila određena kretanjima same Jugoslavije? Kako je lokalna scena decenijama inspirisana tehnološkim i medijskim rješenjima iz ekonomski razvijenijih sredina došla do sopstvenih – alternativnih – koncepata i rješenja? Kakve koristi imamo danas od zamišljanja alternativne realnosti u kojoj, kako piše Lili Linč, “kompjuter Galaksija 1980-tih postaje popularniji od zapadnih modela računara, spasava Jugoslaviju od raspada, i donosi dostupne mikroračunare u svaki deo Trećeg sveta”?
Odgovore ćemo potražiti zajedno 15. maja – čekamo vas na Preokupacijama.

Predavanje će biti bazirano na tekstu pod nazivom Avanture alternative: 1984 (Jelena Vesić & Vladimir Jerić Vlidi) koji će toku ovog mjeseca biti objavljen u zborniku Duge 1980-te (The Long 1980s – Constellations Of Art, Politics, And Identities. A Collection Of Microhistories) u izdanju Valiz / L’internationale, 2018.


Jelena Vesić je nezavisna kustoskinja, autorka, urednica i predavačica. Suosnivačica je organizacije Prelom Kolektiv i članica uređivačkog odbora Red Thread žurnala za društvenu teoriju, savremenu umjetnost i aktivizam. Objavila je brojne eseje koji istražuju odnose između umjetnosti i ideologije u poljima geopolitičke istorije umjetnosti, esperimantalne umjetnosti i izlagačkih praksi. Njena najnovija knjiga O neutralnosti (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem & Rachel O’Reilly) objavljena je kao dio serijala Nesvrstani modernizmi u produkciji Muzeja savremene umetnosti Beograd. Vesić je bila kustos brojnih izložbi, među kojima su Lecture Performance (MSUB / Kölnischer Kunstverein, 2009) i Političke prakse (post-)Jugoslovenske umetnosti (Muzej Jugoslavije, 2012), kolektivnom izlagačkom projektu koji kritički ispituje koncepte istorije umjetnosti i narative o jugoslovenskoj umjetnosti poslije raspada Jugoslavije. Njena najnovija izložba je Story on Copy (Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, 2017). Jelena Vesić je 2016/17 bila stpendistkinja Goethe instituta i istraživačica u Haus der Kunst, Minhen, na temi Postcolonial: 1955-1980. Doktorirala je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Vladimir Jerić Vlidi je istraživač medija, urednik i autor iz Beograda. Na kulturnu scenu dolazi 1988. kao jedan od osnivača muzičke grupe Darkwood Dub, a kasnije osniva ili se pridružuje brojnim umjetničkim i aktivističkim grupama i inicijativama (među njima su, između ostalih, Prelom Kolektiv, TEDx Belgrade, Druga Scena, Slobodna Kultura, Creative Commons Serbia). Kao tehnički direktor u saradnji sa Jelenom Vesić učestvuje u realizaciji različitih međunarodnih umjetničkih izložbi (Radiodays, serijal No More Reality, Političke prakse (post-)Jugoslovenske umetnosti, serijal Lecture Performance), dok se kao autor bavi istraživanjem i pisanjem u oblasti kritike i teorije medija, umjetnosti i društva. Jedan je od urednika Red Thread žurnala za društvenu teoriju i kritiku, urednik veb sajta Ženskog fonda Rekonstrukcija i autor nekoliko nezavisnih projekata. Vlidi ima MA iz Globalnih medija sa Fakulteta za Medije i komunikacije, Beograd. Njegov najnoviji esej je Dispossession by Numbers (Red Thread Issue 4, decembar 2017), a najnovija knjiga O neutralnosti (sa Jelenom Vesić & Rachel O’Reilly, MSUB, oktobar 2016). Više o njegovom radu na adresi networkfailure.net.