LJETNJA ŠKOLA KAO ŠKOLA – Albert Heta i Andrej Nikolaidis (otkazano)

Posted in Preokupacije, Preokupacije-Razgovori u muzeju

Preokupacije / Albert Heta / Andrej Nikolaidis

Ljetnja škola kao škola /
iskustvo interdisciplinarnog obrazovnog programa u Prištini (Kosovo)
Stacion – Centar za savremenu umjetnost Priština
/  Subota 5.05. 2018
/ Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević”

U subotu 05.05. 2018 gosti programa Preokupacije biće direktor Centra za savremenu umjetnost Stacion, Albert Heta i crnogorski pisac i publicista Andrej Nikolaidis. Albert Heta govoriće publici o Ljetnjoj školi kao školi, sjajnom interdisciplinarnom obrazovnom programu koji uspješno godinama realizuje Stacion – Centar za savremenu umjetnost iz Prištine sa partnerima. Heta će predstaviti projekat ljetnje škole, ovogodišnji kurikulum i mogućnosti za učešće i saradnju.
U okviru prezentacije, Albert Heta razgovaraće i sa Andrejem Nikolaidisom, piscem i publicistom iz Crne Gore, jednim od predavača na ovogodišnjem izdanju Ljetnje škole kao škole. Predavači ovogodišnjeg izdanja, pored Nikolaidisa biće i Julieta Aranda, Zdenka Badovinac, Boris Buden, Mladen Dolar, Ari Benjamin Meyers, Alenka Zupančič, Carolyn Christov-Bakargiev, Sezgin Boynik, Linda Gusia, Kate Fowle, Felix Gmelin, Laura J Kurgan, Thomas Keenan, Sami Khatib, Vjollca Krasniqi, Nita Luci, Meriton Maloku, Miran Mohar, Renaud Proch, Bernhard Rüdiger, Anri Sala, Jelena Vesić, Branimir Stojanović, Milica Tomić, Alenka Zupančič i drugi.

“Summer School as a School” / “Ljetnja škola kao škola” je interdisciplinarna edukativna platforma sa sjedištem u Prištini, Kosovo.
Stacion – Centar za Savremenu Umetnost Priština i partnerske institucije kreirali su “Summer School as a School” kao jedinstvenu međunarodnu edukativnu platformu čiji program nudi interdisciplinarni kurikulum, angažujući stručnjake iz različitih oblasti u cilju razmjene i transfera znanja i ekspertize sa međunarodnim studentima i širom javnošću.
Inspirisani slučajem Kosova, gde je obrazovni sistem strukturiran sredinom sedamdesetih godina, “Summer School as a School” je dizajniran da ujedini i diseminira kritička znanja iz različitih perspektiva koja se tiču relevantnih izazova današnjice, implementirajući nove modele i mogućnosti u umjetničkom obrazovanju i umjetničkim saradnjama.

Program za 2018. godinu obuhvata jedanaest kurseva, kombinujući časove teorije i praktičnog rada, javna predavanja i prezentacije, izložbe, performanse, filmski program i stručna vođenja.
U ovogodišnjem programu Summer School as School između ostalih učestvuju: Julieta Aranda, Zdenka Badovinac, Ari Benjamin Meyers, Carolyn Christov-Bakargiev, Sezgin Boynik, Boris Buden, Sandhya Daemgen, Mladen Dolar, Linda Gusia, Jakup Ferri, Kate Fowle, Felix Gmelin, Laura J Kurgan, Thomas Keenan, Sami Khatib, Vjollca Krasniqi, Nita Luci, Meriton Maloku, Miran Mohar, Andrej Nikolaidis, Renaud Proch, Bernhard Rüdiger, Anri Sala, Jelena Vesić, Branimir Stojanović, Milica Tomić, Alenka Zupančič, Dardan Zhegrova…
Voditelji kurseva, predavači i saradnici Summer School as School priredili su i ove godine izazovan i inspirativni program za učesnike i javnost:

Kurs 1: Upoznajmo Univerzum na pola puta; Julieta Aranda
16. – 20. jul 2018

Kurs 2: Politički posteri? Šta imaju zajedničko savremena umetnost i grafički dizajn? Miran Mohar
16. – 20. jul 2018

Kurs 3: Protest, slikovno predstavljanje i umetnost: feministička politika i praksa na post-socijalističkom i posleratnom Kosovu; Nita Luci, Linda Gusia, i Vjollca Krasniqi
16. – 25. jul 2018

Kurs 4: Nasilje i vizija: ka kritičkoj teoriji gledanja; Sami Khatib
19. – 27. jula 2018

Kurs 5: Iskustva nepoznatog i politike u umetnosti; Bernhard Rüdiger
23. jul – 31. avgust 2018

Kurs 6: Ovo je čas slikanja; Felik Gmelin
23. jul – 1. avgust 2018

Kurs 7: Diskusija o umetničkom delu; Milica Tomić i Branimir Stojanović
23. – 28. jula 2018

Kurs 8: Prostorna istraživanja: prava, podaci, mape; Laura Kurgan i Thomas Keenan
29. jul – 2. avgust 2018

Kurs 9: Glupi jezici: Ignorantska znanja; Boris Buden
30. jul – 2. avgust 2018

Kurs 10: Ozbiljne nepokretnosti (radionica); Ari Benjamin Meyers i Sandhya Daemgen
30. jul – 2. avgust 2018

Kurs 11: Razmišljati savremeno; Zdenka Badovinac
30. jul – 2. avgust 2018

Online registracija zainteresovanih za učesče u SSAS 2018  —>  http://stacion.org/forma/registrationform2018/