OSMOMARTOVSKE RASPRAVE ‘POST-JUGOSLOVENSKO NASLJEĐE SOCIJALISTIČKOG FEMINIZMA’ – Maja Solar, Jelena Petrović i Paula Petričević

Posted in Drugarice
Osmomartovske rasprave ‘Post-jugoslovensko nasljeđe socijalističkog feminizma’
Maja Solar / Jelena Petrović / Paula Petričević 
i otvaranje izložbe ‘Drugarice Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953′ u Podgorici.  
/ Fondacija Petrović, Dvorac Petrovića, Kruševac.
08.03.2018, od 18h. 
U Fondaciji ‘Petrović Njegoš’ na Kruševcu će 8. marta, sa početkom u 18 sati, biće organizovane Osmomartovske rasprave ‘Postjugoslovensko nasljeđe socijalističkog feminizma’, a u istom prostoru, u 20 sati, biće otvorena izložba ‘Drugarice – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953’. 
Učesnice Osmomartovskih rasprava, koje se ove godine organizuju prvi put, su Paula Petričević, Maja Solar i Jelena Petrović. One će govoriti o nasljeđu jugoslovenskog ženskog pokreta, o razlozima za zanemarivanje i krivotvorenje sjećanja na AFŽ, kao i o tome da li i na koji način to nasljeđe može biti funkcionalno u kontekstu savremenih postjugoslovenskih, ali i globalnih debata o budućnosti i izazovima feminizma.  
Izložba Drugarice posvećena je obnovi i reinterpretaciji sjećanja na emancipatorske doprinose ženskog pokreta tokom djelovanja Antifašističkog fronta žena u Crnoj Gori i Jugoslaviji od 1943. do 1953. godine. 
Autorke izložbe su Nataša Nelević i Natalija Vujošević.
Umjetničke intervencije potpisuju Kristina i Adrijana Gvozdenović, Milena Pejović, Lenka Đorojević i Irena Lagator Pejović. 
Tekstove u zborniku «Šta je nama AFŽ?» potpisuju Boris Ristović i Miloš Vukanović, Paula Petričević, Ervina Dabedžinović, Milica Nikolić, Nataša Nelević i Maja Solar. 
Partneri izložbe su Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Služba za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore (foto arhiv), Istorijski muzej Crne Gore i Zavičajni muzej Bar.
Pokrovitelj izložbe je Ministarstvo kulture Crne Gore. 
Događaj se organizuje u okviru Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore. 
Inicijatori i organizatori programa su NVO NOVA i NU Institut za savremenu umjetnost, realizaciju je omogućila NVO ART365. 
O učesincama Osmomartovskih rasprava: 
Maja Solar
Doktorirala je filozofiju sa temom „Problem vlasništva u Rusoovoj i Marksovoj filozofiji“. Bavi se političkom teorijom, prevodi sa engleskog i francuskog, piše poeziju i prozu. Od 2006. je članica lijevo orijentisanog teorijskog i političkog kolektiva „Gerusija“. Dio je uredništva časopisa za teorijske prakse „Stvar”. Objavila je tri zbirke poezije („Makulalalalatura“, „Jellemzõ, hogy nem természetes“ / „Naravno da nije prirodno“ i „Bez začina“). Autorka je oko trideset naučnih radova iz oblasti društvene teorije. Oblasti interesovanja: marksizam, feminizam, socijalizam, teorije vlasništva, teorije luksuza, antifašizam i fašizam, itd. Od 2015. godine prevodi za srpsko izdanje novina „Le monde diplomatique”. 
Jelena Petrović
(Ko)autorka brojnih tekstova, publikacija, umetničkih događaja, izložbi i projekata koje se bave (post)jugoslovenskim prostorom, njegovom feminističkom istorijom, politikom sjećanja, umjetničkim i kustoskim praksama u pravcu novih epistemoloških modela proizvodnje i angažovanja znanja. Doktorirala je na Fakultetu za postdiplomske studije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani na temu ženskog autorstva u Jugoslaviji između dva svjetska rata (2009). U periodu od 2009 do 2014. bila je članica umjetničko-teorijske Grupe Spomenik. Pored raznih gostujućih predavanja (UNAM, Meksiko; ISH Ljubljana, ZHdK Zirih, FPN, Beograd…), osnovala je kurs o feminističkom kuriranju savremene umjetnosti na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani u okviru koga je predavala od 2014 do 2017. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, u okviru gostujuće profesure o umjetničkim istorijama Centralne i Jugoistočne Evrope, predavala je o teoriji i (kontra)istoriji postjugoslovenskih umjetničkih praksi (2015-2017). Suosnivačica je i članica feminističke kustoske grupe Red Min(e)d (2011) sa kojom je napravila niz izložbi u okviru dugogodišnjeg projekta Living Archive (redmined.org). Trenutno živi i radi kao nezavisna autorka, istraživačica i teoretičarka feminizma i umjetnosti na relaciji Beograd-Beč. 
Paula Petričević
Filozofkinja, publicistkinja, feministička teoretičarka i aktivistkinja. Na magistarskim je studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (teorija kulture). Pohađale je brojne specijalističke studije. Njeni tekstovi (feminističke teorije, politička i društvena pitanja) objavljivani su u tematskim zbornicima, monografskim publikacijama i teorijskim časopisima u Crnoj Gori i Regionu. Kolumnistkinja je u dnevnim novinama “Vijesti”.