predstavljanje knjiga SLATKI FILM DUŠANA MAKAVEJEVA i POTROŠENI SOCIJALIZAM – Branislava Dimitrijevića

Posted in OBJAVE, Preokupacije, Preokupacije-Razgovori u muzeju, Preokupacije-Ugao za savremenu umjetnost i čitanje

Preokupacije / Razgovori u muzeju

U srijedu, 25 oktobra, naš gost biće istoričar i teoretičar umjetnosti Branislav Dimitrijević iz Beograda.

Kroz predavanje, projekcije filmova i razgovor biće predstavljene njegove dvije knjige Slatki film Dušana Makavejeva i Potrošeni socijalizam.

Slatki film Dušana Makavejeva
/ projekcija filma Sweet Movie (1974, p: Francuska, Kanada, Njemačka, trajanje: 98 min.)
16h > Minikino, galerija Miodrag Dado Đurić

Sweet Movie je prvi film Dušana Makavejeva produciran izvan Jugoslavije i film koji je čak i među poštovaocima ovog reditelja ostao u sjenci njegovih ranijih ostvarenja (poput Misterija organizma, Ljubavnog slučaja ili Nevinosti bez zaštite) i bio uglavnom tretiran kao egzibicionističko prelaženje granica “dobrog ukusa”. Branislav Dimitrijević u knjizi o ovom filmu (MSU, Beograd, 2017.) nudi jedno drugačije tumačenje i svrstava ovaj film u ona umjetnička djela koja predviđaju paradigmatske promjene koje nastaju sredinom sedamdesetih kada se ideološki formira onaj svijet koji Ernesto Laclau i Chantal Mouffe označavaju kao svijet u kom “pojedinac nije potčinjen kapitalu samo kroz prodaju svoje radne snage, već kroz njegovu ili njenu inkorporaciju u mnoštvo drugih društvenih odnosa: kulturu, slobodno vrijeme, bolest, seks, pa čak i smrt”.

Potrošeni socijalizam – Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u SFR Jugoslaviji
19h > predavanje, galerija Miodrag Dado Đurić

U knjizi Potrošeni socijalizam (Fabrika knjiga, Beograd, 2016.) Branislav Dimitrijević se bavi kulturnom istorijom socijalističke Jugoslavije kroz prizmu promjene u društvenoj imaginaciji koja se odvijala od pedesetih i šezdesetih godina i koju karakteriše “tranzicija” od kolektivističkih i egalitarističkih društvenih ideala ka sitnoburžujskom fantazmu o sreći i blagostanju pojedinca – odnosno, transformacija komunističkog utopizma u “protiv-utopijski utopizam mogućeg”. Pojava konzumerizma u socijalističkom ideološkom sistemu biće ilustrovana mnogim primjerima uključujući i projekciju kratkometražnog dokumentarnog filma Mi ne prodajemo Holivud (J. Aćin, D. Karaklajić, 1972.) o otvaranju Penthausovog hotela na ostrvu Krk početkom sedamdesetih. Istraživanje koje će biti predstavljeno na predavanju dio je autorovih zalaganja za uspostavljanje “studija Jugoslavije” koje će prevazići dominantne revizionističke diskurse o totalitarnom karakteru jugoslovenskog socijalističkog sistema.


Dr Branislav Dimitrijević je Profesor istorije i teorije umjetnosti na Visokoj školi za likovnu i primijenjenu umjetnost u Beogradu, a povremeno predaje i na drugim obrazovnim institucijama u Srbiji i inostranstvu. Od sredine devedesetih bio je aktivan kao kustos izložbi savremene umjetnosti i umjetnički kritičar. Kao pisac i istraživač bavi se prije svega kulturom, filmom i umjetnošću iz vremena socijalističke Jugoslavije.

Obje knjige dio su kolekcije Ugla za savremenu umjetnost i čitanje.

 

—–> Branislav Dimitrijević za Vijesti <—-