MILČIK 2017 / otvoren poziv

Posted in Nagrada Milčik, OBJAVE

ISU – Institut za savremenu umjetnost raspisuje prvi javni konkurs za Nagradu Milčik Young Visual Artist Award 2017  za umjetnice i umjetnike iz Crne Gore do 40 godina starosti. Ova nezavisna nagrada se organizuje u saradnji sa Residency Unlimited iz New York-a i podržana je od strane The Trust for Mutual Understanding New York. 

Rok za prijavu je 15.10.2017.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 09.11.2017. (finalisti) a 09.12.2017. godine proglasiće se dobitnica ili dobitnik Nagrade Milčik.

Pozivaju se umjetnice i umjetnici koji stvaraju u okviru savremenih vizuelnih umjetnosti. Oni se na konkurs mogu prijaviti samostalno, ili ih mogu prijaviti institucije ili pojedinci.
Nagrada nije namijenjena za primjenjenu umjetnost, dizajn, pozorište, ples i film.

Nagrada podrazumijeva: dvomjesečni rezidencijalni boravak u prostoru organizacije Residency Unlimited  u New York-u, pokrivene cjelokupne troškove puta i boravka, kao i organizovanje samostalne izložbe u Crnoj Gori po povratku iz rezidencije.

PRAVILA I ZAHTJEVI KONKURSA

 1. Nagrada je namjenjena pojedincima i umjetničkim parovima. Organizatori rezidencijalnog boravka u New York-u pokrivaju cjelokupne troškove rezidencije za jednu osobu. U slučaju umjetničkog para, kandidati su dužni da dodatna sredstva sami obezbijede.
 2. Od kandidata se zahtjeva, da profesionalno djeluju u periodu od 3 do 5 godina (po zaključku školovanja) i da imaju aktivnu izlagačku djelatnost tj. da su učestvovali na više grupnih ili samostalnih izložbi.
 3. Prijavljeni kandidati mogu biti državljani Crne Gore ili strani državljani koji stvaraju u Crnoj Gori, tj. trebaju biti dio kulturne scene Crne Gore. Umjetnice/ci koji nijesu državljani Crne Gore ili oni koji nemaju stalno mjesto prebivališta u Crnoj Gori, trebaju biti priznati za njihov doprinos u razvijanju umjetničke scene u Crnoj Gori.
 4. Od kandidata se očekuje dobro znanje engleskog jezika, kako bi mogli učestvovati u programu rezidencije, te uspostaviti komunikaciju sa profesionalnim okruženjem u New York-u.
 5. Žiri će obaviti intervju sa finalistima dijelom i na engleskom jeziku.
 6. Organizatori i nosioci programa YVAA imaju pravo da odbiju kandidata koji za rezidencijalni program ne bi bio dovoljno spreman i koji u zadovoljavajućoj mjeri ne vlada engleskim jezikom.
 7. Umjetnice i umjetnici se na konkurs mogu prijaviti samostalno, ili ih mogu prijaviti institucije ili pojedinci.
 8. Dobitnica ili dobitnik nagrade je obavezan da u izabranom terminu otputuje i boravi u USA, i da po povratku napravi samostalno predstavljanje u dogovorenoj galeriji. April i maj 2018. godine su određeni termini za nagrađenu umjetnicu ili umjetnika iz Crne Gore. Ukoliko su kandidati u tom periodu spriječeni obavezama i ne mogu boraviti na rezidencijalnom programu, predlazemo da razmotre mogućnost prijavljivanja na neki od sledećih konkursa.

PROCES APLIKACIJE

Prijava za konkurs Nagrade Milčik Young Visual Artist Award 2017 mora obavezno sadržati:                       

 1. lične podatke: ime, prezime, adresa, telefon, e-mail  
 2. kratku profesionalnu biografiju (na crnogorskom i engleskom jeziku) –  sa obaveznom godinom rođenja
 3. izjavu umjetnice/ka koja predstavlja uvod u rad i sadrži osnovne ideje umjetničkog interesovanja, odnosno pismo preporuke predlagača – do jedne stranice (na crnogorskom i engleskom jeziku)
 4. portfolio:
  • do 10 radova ne starijih od 2 godine
  • podaci o radovima: ime, godina, tehnika i dimenzije rada, gdje je djelo bilo izlagano i kratak opis rada
  • originalni radovi se ne prilažu
  • fotografije koje dokumentuju radove moraju biti dobrog  kvaliteta
  • ukoliko prijava sadrži video radove, njih je potrebno postaviti na vimeo ili you tube kanal, u max trajanju 10 min te u prijavi navesti dostupan link.

Tražena dokumenta i portfolio pripremiti u formi PDF, po mogućnosti sve u jednom dokumentu, ne većem od 5 MB.

PROCES SELEKCIJE

Prispjele prijave će pregledati međunarodni stručni žiri koji se sastoji od tri člana koji će izabrati tri nominirana finalista za nagradu. Finalisti Nagrade Milčik će se sa novim ili do dana izložbe neizlaganim radom predstaviti na kolektivnoj izložbi 09. decembra 2017. u Umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić na Cetinju.

Žiri će odlučivati na osnovu prijave/portfolija finalista, izloženog rada, kao i sveukupnog dotadašnjeg umjetničkog djelovanja.

Dobitnica ili dobitnik Nagrade Milčik će biti izabran na izložbi finalista i progalšen na otvaranju izložbe, uz prisustvo i obrazloženje žirija .

Nagrada Milčik se prvi put organizuje u Crnoj Gori, zato vas molimo da uslove konkursa pažljivo uvažite.

Prispjele nepotpune, neadekvatne i zakašnjele prijave prilikom izbora žiri neće razmatrati.

Dokumentaciju je potrebno poslati u elektronskom obliku (jedinstveni pdf) na e-mail: milcik@ica-me.org

Prijave se podnose zaključno sa 15. oktobrom 2017. godine.

O rezultatu konkursa i izabranim finalistima svi kandidati i predlagači će biti obavješteni 09.11.2017. godine a 09.12.2017. godine proglasiće se dobitnica ili dobitnik Nagrade Milčik.