partnerstvo u projektu A NATURAL OASIS?

Posted in A NATURAL OASIS? U CRNOJ GORI, OBJAVE

Partnerstvo u projektu A Natural Oasis? Transnational Research Program:

U organizaciji nevladinog udruženja ISU – Institut za savremenu umjetnost u partnerstvu sa Narodnim muzejem Crne Gore na Cetinju je 31. 08. i 1. 09. u galeriji Miodrag Dado Đurić (IV spr.), Balšića pazar, održan je seminar za mlade kustose pod nazivom A Natural Oasis? Transnational Research Program.


U projektu koji je do sada gostovao u San Marinu, Kosovu, Crnoj Gori i Malti učestvuju:
Rita Canerezza (BJCEM, Little Constellations, San Marino)
kuratori projekta: Alessandro Castiglioni (Little Constellations, San Marino) i Simone Frangi (Viafarini, Milano)
mladi kuratori/istraživači ovog ciklusa:
Erëmirë Krasniqi (Kosovo/Albania), Giulia Gregnanin (San Marino/Italija), Valerie Visanich (Malta), Lenka Đorojević (Crna Gora/Slovenia), Chiara Cartuccia, (Italija/UK/Njemačka), Maya Tounta (Grčka/Litvnija), Sergey Kantsedal (Ukrajina), Rachel Pafe (US/Holandija).

Programom su predstavljeni različiti segmenti i aktivnosti na crnogorskoj umjetničkoj sceni kroz prezentacije istoričarki umjetnosti Mirjane Dabović Pejović, Svetlane Racanović, umjetnika Lazara Pejovića, Natalije Vujošević, Irene Lagator, kao i filmskih stvaralaca Dušana Kasalice i Ivana Salatića.
Drugog dana radionice organizovano je upoznavanje gostujućih kuratora sa mladim crnogorskim umjetnicima, kao i razgovor o teoriji i praksi savremene umjetnosti u Crnoj Gori.

Više o projektu:

 A Natural Oasis? Transnational Research Program je dvogodišnja nomadska škola posvećena razvoju novih kuratorskih istraživačkih praksi u polju savremene vizualne umjetnosti i performansa, polazeći od geopolitičkih specifičnosti umjetničkih scena San Marina, Crne Gore, Kosova i Malte.
Projekat je razvijen zahvaljujući rezidencijalnoj ljetnjoj školi u opštini Monteđardino – Republika San Marino, i nekoliko posjeta Milanu, Kosovu, Crnoj Gori i Malti.
Svrha ovog projekta je da se izgradi transnacionalna kulturna platforma koja bi omogućila kritičko preispitivanje ideja teritorijalne izolacije/marginalizovanosti/malenosti kroz prizmu umjetničkog istraživanja, podstičući razmatranja fiktivnih procedura koje su ojačale geopolitički i kulturni imunitet Evrope kroz isključivanje i vampirizaciju njenih ‘provincija’. Cilj projekta je i da razvije radikalne kuratorske i umjetničke diskurse imajući u vidu geo-kulturološke oblasti kao polja polemike u kojima precizni ekosistem flukseva opisuje njihovu kulturnu, ekonomsku, i političku morfologiju. Štaviše, ovaj projekat se fokusira na kontroverzni manjak kulturnih profesionalaca u ‘perifernim’ kulturnim i umjetničkim sistemima u odnosu na aktuelne procese obrazovne centralizacije, kao i na koncentraciju procesa umjetničke legitimizacije u velikim evropskim ‘centrima’.

A Natural oasis? Transnational Research Program je istraživanje bazirano na metodama koje pružaju društvene nauke u savremenim kulturnim praksama i izgrađuje specifične kontekstno orjentisane profesionalne figure u okviru globalne savremene umjetničke scene. Cilj ovog projekta je razvoj takozvanih situacionih praksi koje se odnose na transnacionalno iskustvo, a smeštene su u specifičan lokalni kontekst.
Metodologija projekta A Natural Oasis? oslanja se na taktike u konverzacionom i dijaloškom istraživanju, kao i na osnovne strategije usmene istorije. Iz ovog ugla, radionice, predavanja gostujućih profesora i seminari biće okarakterisani diskurzivnim pristupom zasnovanom na istraživanju i dubinskoj analizi, ali i pripovjedačkim i obrazovnim okvirom. Projekat daje privilegiju ideji sticanja znanja kroz direktno grubo iskustvo i iskustva stečena putovanjem kroz predviđene teritorije, u pratnji i podučavani od strane lokalnih partnera.

Konačni rezultat projekta A Natural Oasis? je knjiga koja će uključiti kritičke eseje i vizuelnu dokumentaciju sakupljenu tokom programa. Knjiga će biti predstavljena na seminaru u okviru MEDITERRANEA18 Young Artists Biennial 2017 (Tirana i Drač, Albanija od 4.-9. maja 2017.)