učešće na sajmu umjetnosti ART MARKET BUDAPEST

Posted in OBJAVE

ISU je u oktobru 2015. godine po prvi put učestvovao na internacionalnom sajmu umjetnosti Art Market Budapest.

ISU je na poziv kuratora Tóth Pál Sándor bio dio specijalnog programa Balkan guest, na internacionalnom sajmu umjetnosti Art Market Budapest. Organizacija se predstavila na sajmu, a Natalija Vujošević je učestovala na panel diskusiji o sceni savremene umjetnosti zapadnog Balkana koji je vodila kuratorka Rona Kopeczky.
Na sajamskoj prezentaciji su predstavljeni radovi umjetnica Adrijane Gvozdenović i Natalije Vujošević, kao i izdavačka djelatnost trema koja djeluje pod okriljem ISU. Prezentacija ISU je naišla na sjajan prijem stručne publike i nagrađena je titulom the fair fairest od strane ArtMagazina, časopisa za savremenu umjetnost iz Mađarske.
Tim povodom objavljen je kratki intervju sa Natalijom Vujošević na internet strani, i duža verzija u štampanom novembarskom broju ArtMagazina.