INSTITUT ZA SAVREMENU UMJETNOST

ISU – Institut za savremenu umjetnost je nevladino udruženje osnovano u Crnoj  Gori 2013. godine. ISU je neprofitna umjetničko-produkcijska, istraživačka i edukativna organizacija sa servisnom platformom koja je dostupna javnosti. Glavni ciljevi ISU su razvijanje umjetničkih, teorijskih, arhivskih, istraživačkih i edukativnih produkcija, koje reflektuju i analiziraju aktuelne pojave i procese u kulturno-umjetničkom i društvenom diskursu Crne Gore i povezivanje istih sa međunarodnim prostorom.

Članice i članovi ISU:

Natalija Vujošević (umjetnica),
Lenka Đorojević (umjetnica),
Adrijana Gvozdenović (umjetnica),
Irena Lagator Pejović (umjetnica),
Jovan Milošević (umjetnik i fotograf svih projekata),
Ivana Vijošević (grafička dizajnerka).

Prijatelji ISU:
Milija Pavićević i Aleksandar Čilikov (po čijem radu je nazvana Nagrada Milčik)
Nikola Petrović Njegoš (saradnik na projektu Arhiv Cetinjskih Bijenala)

Ljudi koji su doprinijelu radu ISU kroz projekte:
Denis Ćupić (grafički dizajner),
Sara Kovačević (grafička dizajnerka),
Jelena Stanovnik (saradnica na projektu trema),
Isidora Glišić (prevodi na engleski jezik),
Zoran Jelić (IT podrška),
Kristina Gvozdenović (lektorka za crnogorski jezik),
Vjera Borozan (istoričarka umjetnosti),
Mirjana Dabović Pejović (istoričarka umjetnosti),
Lazar Pejović (umjetnik),
Kunstverein Schichtwechsel (umjetnička asocijacija),
Denis Maksimov (politikolog i kurator),
Vijai Patchineelam (umjetnik),
Igor Husag (fotograf),
Vukša Vujošević (inžinjer zvuka),
Vladana Mijanović (arhitektica enterijera),
Siniša Radulović (umjetnik),
Dušan Kasalica (filmski reditelj),
Ivan Salatić (filmski reditelj),
Brigita Antoni (grafička dizajnerka i umjetnica),
Dušanka Seratlić (grafički dizajner),
Nevenka Rajković (arhitektica),
Matej Stupica (umjetnik).