DRUGARICE

Izložba DRUGARICE – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943 – 1953 istražuje i dokumentuje najznačajniji i najuzbudljiviji događaj u istoriji žena Crne Gore – poratni ženski pokret kada se, kroz ubrzanu emancipaciju, počeo uobličavati lik moderne žene.
Potreba da se oživi zatirano sjećanje na poratno nasljeđe ženskog pokreta i AFŽ-a motivisala je autorke izložbe Nataliju Vujošević i Natašu Nelević da pripreme ovu izložbu. Takođe, aktuelna feministička prestrojavanja i sve izraženija potreba da se diskusija o ženskom pitanju poveže sa širim političkim platformama danas ovo nasljeđe čini naročito značajnim, i to ne samo u crnogorskom kontekstu.
Izložba je otvorena u Umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić od 22. septembra do 25. oktobra.

Autorke izložbe su Nataša Nelević i Natalija Vujošević.
Umjetničke intervencije potpisuju Kristina i Adrijana Gvozdenović, Lenka Đorojević i Irena Lagator Pejović. Gošća kuratorka je Milena Pejović.    

Partneri izložbe su Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević, Služba za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore (foto arhiv), Istorijski muzej Crne Gore i Zavičajni muzej Bar.
Pokrovitelj izložbe je Ministarstvo kulture Crne Gore. Događaj se organizuje u okviru Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore.  Inicijatori i organizatori programa su NVO NOVA i NU Institut za savremenu umjetnost, u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore a realizaciju je omogućila i NVO ART365.

Šta je nama AFŽ? Prilozi za nova čitanja istorije socialističkog ženskog pokreta 1943 – 1953 (pdf)

Tekstove u zborniku Šta je nama AFŽ? potpisuju Boris Ristović i Miloš Vukanović, Paula Petričević, Ervina Dabedžinović, Milica Nikolić, Nataša Nelević i Maja Solar.