Institut za savremenu umjetnost (ISU) najavljuje program edukacije Večernja škola, koji će se odvijati kroz seriju predavnja, diskusija i radionica.
Kroz ovaj interdisciplinarni i alternativni edukativni program, ISU želi doprinijeti slobodnom protoku ideja, znanja i iskustava neophodnih za razumijevanje jezika savremene kulture i društva, te razvoju uslova u Crnoj Gori za participaciju u regionalnoj i globalnoj razmjeni znanja. Program se obraća prvenstveno mladim generacijama koje su na početku istraživanja različitih društvenih i umjetničkih praksi i teorija, kao i ostalima koji iskažu interesovanje i motivaciju putem javnog poziva. Jedan od ključnih ciljeva Večernje škole je i stvaranje terena za uspostavljanje novih komunikacija, razmjena i trajnijih saradnji, kako među polaznicima tako i sa našom organizacijom i saradnicima. Zbog toga je program Večernje škole osmišljen da podrži aktivno učešće polaznika škole, kroz niz susreta u toku mjeseca januara i februara 2021 godine.

Prvi programski blok – ORIJENTACIJA
19., 20. i 21. januar 2021. (utorak, srijeda i četvrtak) od 19 – 22 h (online)

Serija predavanja i diskusija iz različitih disciplina, sa idejom da se kreira prostora za razgovor i promišljanje o savremenom kulturnom i društvenom kontekstu u Crnoj Gori, kako bi se sagledalo postojeće stanje, stvorili uslovi za bolje razumijevanje mogućnosti i pozicije u kojoj se nalaze kulturni radnici i otvorilo pitanje – što možemo uraditi? 

Ana Ivanović / Kome, uostalom, treba muzej
Mirko Radonjić / Potencijalni prostori susreta – Pozorišni sistem i kolektivni čin
Nemanja Bečanović / Savremena crnogorska kinematografija između Zapada i zapada
Nikola Zečević / Nacionalna kultura kao politički i nacionalistički konstrukt
Natalija Vujošević / Likovna kultura savremenih Crnogoraca – simulacija i zombi tradicija
Paula Petričević / Crnogorski spomenar ženske emancipacije XX vijeka
Sonja Dragović / U potrazi za sopstvenim sobama: otkrivanje, zauzimanje i stvaranje novih prostora za umjetnost i kulturu u Crnoj Gori
Vladimir Đurišić / Muzika i ideologija: kratak pregled istorije odnosa sa naglaskom na lokalizacije i orijentacije u savremenom pejzažu i miljeu

——————————————————————————————————————–

Radionica – To što ostaje od onoga što se desilo*
26. i 27.  januar 2021. (utorak i srijeda) u Fondaciji Petrović Njegoš u Podgorici

Ova dvodnevna, spekulativna radionica će se odvijati u okviru prve izložbe Arhiva Cetinjskih bijenala, projekta koji je ISU inicirao u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš. Cetinjski bijenale je 1989. godine pokrenuo Nikola Petrović Njegoš, i predstavljalo je međunarodno prepoznatljivu izložbu savremene umjetnosti, sa pet izdanja održanih između 1991. i 2005. godine. Radionicu će voditi umjetnica Adrijana Gvozdenović (ISU) a bavićemo se arhiviranjem kao živim procesom, koji pored toga što pruža informacije i skladišti “ono što je ostalo od onoga što se desilo” u isto vrijeme formira sadašnjost. Kako proces arhiviranja može da podstakne ne samo reflektivno razmišljanje, već i umjetničko djelovanje kojim se može oduprijeti institucionalizaciji i kanonizaciji?
Rezultati radionice će biti dio prve izložbe Arhiva Cetinjskih bijenala To što ostaje od onoga što se desilo, koja će se otvoriti u februaru u Fondaciji Petrović Njegoš.

*naslov ove radionice i prve izložbe Arhiva Cetinjskih bijenala preuzet je iz dokumentacije radionice koja se dogodila u okviru III Cetinjskog bijenala.

——————————————————————————————————————–

Drugi blok predavanja – DOPUNSKA NASTAVA
2. i 3. februar 2021. (utorak i srijeda) od 19 – 22 h (online)

U ovom dijelu će se predstaviti organizacije i pojedinci iz regiona, koji svoje prakse temelje na refleksivnom i interdisciplinarnom djelovanju u svijetu umjetnosti, razvijaju sisteme alternativne edukacije, preispitujući različite pristupe učenju i mehanizme stvaranja i distribucije znanja o umjetnosti, kulturi i društvu. 

Albert Heta / Summer school as a school: iskustvo interdisciplinarnog umjetničkog i obrazovnog programa u Prištini (Kosovo) – predavanje će biti na engleskom
Ana Dević / Učenje kroz djelovanje na WHW Akademiji
Danilo Prnjat /Alternativne edukacije i umetnički projekti
Miran Mohar / Ako se ne organizujemo, drugi će nas organizovati!
Tjasa Pogačar / Journal as a tool, or how to do things with publishing (Časopis kao sredstvo ili kako djelovati kroz izdavaštvo) – predavanje će biti na engleskom

——————————————————————————————————————–

Treći programski blok – ARHIVI POZNAVANJE DRUŠTVA
23. i 24. februar (utorak i srijeda) od 19 – 22 h (online)

Slušaćemo zapostavljenim istorijama, o umjetničkim arhivima, o arhivskom obrtu u praksama savremene umjetnosti koji će biti predstavljeni kroz primjere i prakse iz regiona i Evrope. Ovaj dio programa će se odvijati u okviru gorepomenute izložbe To što ostaje od onoga što se desilo, a tiče se Arhiva Cetinjskih bijenala, projekta koji ISU razvija u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš. 

Bojana Piškur / Umjetnost i kultura unutar Pokreta nesvrstanih. Šta učiniti sa ovim nasljeđem danas?
Jelena Vesić / Izlagački dokumentarizam i politike istorizacije: Slučaj Studentskog kulturnog centra 
Kumjana Novakova / Arhiviranje solidarnosti
Zdenka Badovinac / Arhive umjetnika – rat, samoistorije i piraterija

——————————————————————————————————————-

Nakon svih predavanja i prezentacija predviđeno je vrijeme za pitanja i odgovore, a planiramo i vrijeme za zapažanja i diskusiju nakon svakog dana prezentacija.

Da budete dio Večernje škole, pošaljite prijavu do 17. januara na institut@ica-me.org koja sadrži vašu kratku biografiju. Kako bi uspostavili željeni kontinuitet, od polaznika se očekuje učešće u cjelokupnom programu ili u većem dijelu programa Večernje škole, u skladu sa mogućnostima.

Realizaciju ovog projekta podržali su Ministarstvo kulture (kroz sredstva dobijena na javnom konkursu Podignimo zavjesu nezavisne kulturne scene), i Fondacija Petrović Njegoš, partner ISU na projektu Arhiv Cetinjskih bijenala.