RAD (U UMJETNOSTI) – Danilo Prnjat

Posted in OBJAVE, Preokupacije, Preokupacije-Razgovori u muzeju

Preokupacije / 05. 06. 2018 u 19:30h
Galerija Art / Trg nezavisnosti / Podgorica

Događaj na temu Rad (u umjetnosti) zamišljen je u vidu prezentacije nekoliko umjetničkih projekata umjetnika Danila Prnjata i razgovora sa publikom na temu proizvodnih odnosa unutar kojih se danas situira rad mladih umjetnika. Razgovor bi trebao da obuhvati kraće uvodno izlaganje sa referencom na istorijski okvir unutar kojeg se konstituisao rad umetnika kao specifičnog tipa radnika/proizvođača u odnosu na kontekstualne i političke determinacije kroz koje je prošao. Dijaloška forma praćena primjerima iz aktuelnih načina samoorganizacije umjetničke produkcije će nastojati da osvijesti mehanizme kroz koje ovi dominantni modeli operišu. Budući da se ovo polje sve više transformiše u pravcu ciljane „samoodrživosti“ bazirane na prodaji najamnog rada umjetnika u sistemu kreativnih industrija ili pak proizvodnji specifičnog tipa robe za umjetničko tržište (art kolekcije), svrha razgovora je da se zajednički i u kolektivu pokušaju otvoriti novi horizonti situiranja ovog posebnog tipa rada koji ne bi reprodukovali postojeći sistem moći i ekspoataciju bilo koje vrste.


Danilo Prnjat (Crna Gora, 1982.) je vizuelni umjetnik koji živi i radi u Beogradu. Učestvovao je na brojnim domaćim i grupnim izložbama, konferencijama, razgovorima i realizacijama (umjetničkih) projekata koji istražuju politike participativnih praksi i kolektivnog rada. U svom radu nastoji da prevaziđe ustaljene granice umjetnosti, te odnose između umjetnosti i društvene realnosti kroz intervenciju u polje ekonomije i edukacije. Trenutno je doktorant završne godine na odseku PhD in Communication/Art and Critical Thought na European Graduate School-u (EGS) u Sas-Feu u Švajcarskoj. Kritički rad baziran na analizi liberalne kulture objavljuje prvenstveno na portalu DeMaterijalizacija umetnosti. Više informacija na: www.daniloprnjat.com i www.dematerijalizacijaumetnosti.com