OSMOMARTOVSKE RASPRAVE – Maja Solar, Jelena Petrović i Paula Petričević

Posted in Drugarice
Fondacija Petrović, Dvorac Petrovića, Kruševac, Podgorica.
08.03.2018, od 18h

U Fondaciji Petrović Njegoš na Kruševcu, 8. marta, sa početkom u 18 sati, biće organizovane Osmomartovske rasprave Postjugoslovensko nasljeđe socijalističkog feminizma, a u istom prostoru, u 20 sati, biće otvorena izložba Drugarice – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953. 
Učesnice Osmomartovskih rasprava, koje se ove godine organizuju prvi put, su Paula Petričević, Maja Solar i Jelena Petrović. One će govoriti o nasljeđu jugoslovenskog ženskog pokreta, o razlozima za zanemarivanje i krivotvorenje sjećanja na AFŽ, kao i o tome da li i na koji način to nasljeđe može biti funkcionalno u kontekstu savremenih postjugoslovenskih, ali i globalnih debata o budućnosti i izazovima feminizma.  

Maja Solar
Doktorirala je filozofiju sa temom Problem vlasništva u Rusoovoj i Marksovoj filozofiji. Bavi se političkom teorijom, prevodi sa engleskog i francuskog, piše poeziju i prozu. Od 2006. je članica lijevo orijentisanog teorijskog i političkog kolektiva Gerusija. Dio je uredništva časopisa za teorijske prakse Stvar. Objavila je tri zbirke poezije (Makulalalalatura, Jellemzõ, hogy nem természetes / Naravno da nije prirodno i Bez začina). Autorka je oko trideset naučnih radova iz oblasti društvene teorije. Oblasti interesovanja: marksizam, feminizam, socijalizam, teorije vlasništva, teorije luksuza, antifašizam i fašizam, itd. Od 2015. godine prevodi za srpsko izdanje novina Le monde diplomatique. 
Jelena Petrović
(Ko)autorka brojnih tekstova, publikacija, umetničkih događaja, izložbi i projekata koje se bave (post)jugoslovenskim prostorom, njegovom feminističkom istorijom, politikom sjećanja, umjetničkim i kustoskim praksama u pravcu novih epistemoloških modela proizvodnje i angažovanja znanja. Doktorirala je na Fakultetu za postdiplomske studije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani na temu ženskog autorstva u Jugoslaviji između dva svjetska rata (2009). U periodu od 2009 do 2014. bila je članica umjetničko-teorijske Grupe Spomenik. Pored raznih gostujućih predavanja (UNAM, Meksiko; ISH Ljubljana, ZHdK Zirih, FPN, Beograd…), osnovala je kurs o feminističkom kuriranju savremene umjetnosti na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani u okviru koga je predavala od 2014 do 2017. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, u okviru gostujuće profesure o umjetničkim istorijama Centralne i Jugoistočne Evrope, predavala je o teoriji i (kontra)istoriji postjugoslovenskih umjetničkih praksi (2015-2017). Suosnivačica je i članica feminističke kustoske grupe Red Min(e)d (2011) sa kojom je napravila niz izložbi u okviru dugogodišnjeg projekta Living Archive (redmined.org). Trenutno živi i radi kao nezavisna autorka, istraživačica i teoretičarka feminizma i umjetnosti na relaciji Beograd-Beč. 
Paula Petričević
Filozofkinja, publicistkinja, feministička teoretičarka i aktivistkinja. Na magistarskim je studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (teorija kulture). Pohađale je brojne specijalističke studije. Njeni tekstovi (feminističke teorije, politička i društvena pitanja) objavljivani su u tematskim zbornicima, monografskim publikacijama i teorijskim
časopisima u Crnoj Gori i Regionu. Kolumnistkinja je u dnevnim novinama Vijesti.

Izložba Drugarice posvećena je obnovi i reinterpretaciji sjećanja na emancipatorske doprinose ženskog pokreta tokom djelovanja Antifašističkog fronta žena u Crnoj Gori i Jugoslaviji od 1943. do 1953. godine. 
Autorke izložbe su Nataša Nelević i Natalija Vujošević.
Umjetničke intervencije potpisuju Kristina i Adrijana Gvozdenović, Lenka Đorojević i Irena Lagator Pejović. Gošća kuratorka je Milena Pejović.
Tekstove u zborniku Šta je nama AFŽ? potpisuju Boris Ristović i Miloš Vukanović, Paula Petričević, Ervina Dabedžinović, Milica Nikolić, Nataša Nelević i Maja Solar. 
Partneri izložbe su Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević, Služba za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore (foto arhiv), Istorijski muzej Crne Gore i Zavičajni muzej Bar.
Pokrovitelj izložbe je Ministarstvo kulture Crne Gore. 
Događaj se organizuje u okviru Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore. 
Inicijatori i organizatori programa su NVO NOVA i NU Institut za savremenu umjetnost, realizaciju je omogućila NVO ART365.