DRUGARICE – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943 – 1953 / izložba

Posted in Drugarice, OBJAVE

Izložba DRUGARICE – Ženski pokret u Crnoj Gori 1943 – 1953 istražuje i dokumentuje najznačajniji i najuzbudljiviji događaj u istoriji žena Crne Gore – poratni ženski pokret kada se, kroz ubrzanu emancipaciju, počeo uobličavati lik moderne žene.
Potreba da se oživi zatirano sjećanje na poratno nasljeđe ženskog pokreta i AFŽ-a motivisala je autorke izložbe Nataliju Vujošević i Natašu Nelević da pripreme ovu izložbu. Takođe, aktuelna feministička prestrojavanja i sve izraženija potreba da se diskusija o ženskom pitanju poveže sa širim političkim platformama danas ovo nasljeđe čini naročito značajnim, i to ne samo u crnogorskom kontekstu.
Izložba je otvorena u Umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić od 22. septembra do 25. oktobra.
Izložba se organizuje u okviru Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore. Organizuju je NVO NOVA Centar za feminističku kulturu i NU Institut za savremenu umjetnost iz Cetinja, uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, a u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore.

Šta je nama AFŽ? Prilozi za nova čitanja istorije socialističkog ženskog pokreta 1943 – 1953 (pdf)

 

Autorke izložbe: Nataša Nelević, Natalija Vujošević
Istoričar-konsultant: Miloš Vukanović

Umjetničke intervencije:
Irena Lagator Pejović, Dokumenta 22. 09. 2017.
Lenka Đorojević, Postoji li kod nas žensko pitanje?
Kristina i Adrijana Gvozdenović, Referat na temu: Slijedimo se vašim sjajnim primjerom

Gošća kuratorka:
Milena Pejović, Stana Tomašević – fragmenti

Dizajn izložbe: Natalija Vujošević
Grafički dizajn: Ivana Vujošević

Zbornik Šta je nama AFŽ – Prilozi za nova čitanja istorije socijalističkog ženskog pokreta 1943-1953:
Boris Ristović i Miloš Vukanović, Buđenje moderne žene
Nataša Nelević, Klasno i/ili feminističko
Paula Petričević, Nasljeđe nedovršene revolucije
Ervina Dabižinović, Emancipatorski bljesak i propuštena prilika
Milica Nikolić, Konstrukcija ženskog identiteta u socijalizmu
Maja Solar, Afežeovske lekcije

Inicijatori i organizatori izložbe:
NVO NOVA Centar za feminističku kulturu, NU Institut za savremenu umjetnost

Pokrovitelj izložbe: Ministarstvo kulture Crne Gore
Partneri na realizaciji izložbež: NVO Art 365, Fondacija Petrović Njegoš, Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević, Istorijski muzej Crne Gore, Zavičajni muzej Bar, Služba za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore (foto arhiv).